חדש
Outlet
Gift Card
החנויות שלנו

תקנון מבצע 2+1 בסניפים ובאתר

 

 1. עורכת המבצע
  1.1 עורכת המבצע הינה שלומית אופיר בע”מ (להלן: “שלומית אופיר” ו/או “החברה“).

 2. תקופת המבצע
  2.1 מיום 7.9.2020 ועד ליום20.9.2020 יתקיים מבצע “2+1 – קני שני פריטים וקבלי פריט שלישי במתנה מבין כל הפריטים המשתתפים במבצע” (להלן: “המבצע“) באתר ובסניפי רשת שלומית אופיר שאת כתובתם ניתן לברר באתר החברה תחת לשונית “החנויות שלנו” ובקישור הבא:

  shlomitofir.co.il/החנויות-שלנו (להלן: “סניפי הרשת“) ולא בחנויות הנוספות/נקודות מכירה השונות המוכרות מוצרים של שלומית אופיר.

  2.2 מובהר כי המבצעים אינם חלים בנקודות המכירה או בחנויות שונות המוכרות את מוצרי ופריטי “שלומית אופיר”.

  2.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות, ואת שיקול הדעת הבלעדי, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

 3. תנאי המבצע
  3.1 המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.

  הפריטים והמוצרים המשתתפים במבצע  הם כל פריטי “שלומית אופיר” בלבד שבסניפי הרשת ו/או באתר (ובלבד שהם מצויים במלאי) למעט הפריטים הבאים:גיפט קארד. לרבות פריטים בקטגוריות הזהב ו/או מקולקציות אחרות (להלן: “הפריט/ים“, לפי העניין).

  3.2 כמות מזערית של פריטים במבצע: 3.

  3.3 במסגרת המבצע, יתאפשר לכל לקוחה, הרוכשת שלושה פריטים מהפריטים המשתתפים במבצע, באחד מסניפי הרשת או באתר בלבד, לקבל במתנה פריט נוסף אחד מהפריטים הנמכרים באותו הסניף  או מצויים באתר והכלולים במבצע, הזול מביניהם, ובלבד שהפריטים כולם זמינים במלאי.

  3.4 מובהר כי ייתכן שלשם מימוש המבצע באתר, תידרש הלקוחה להזין קוד קופון במקום המיועד לכך באתר.

  3.4.1 הקופון ניתן למימוש אך ורק בהתאם לתקופת המבצע (להלן: “מועד פקיעת הקופון“).

  3.4.2 קופון שלא ינוצל עד למועד הפקיעה יפקע ויתבטל ולא יקנה ללקוחה כל זכות, הטבה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה. כמו כן, תוקף הקופון לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.

  3.4.3 מובהר כי לא ניתן לממש שני קופונים ויותר באותה עסקה.

  3.5 אלא אם נאמר אחרת במפורש, מובהר כי ככל והלקוחה תרכוש פריט/ים נוסף/ים המשתתפ/ים במבצע (לפי סוג המבצע), יהיה זה במחיר מלא. במקרה כזה הלקוחה תהיה זכאית לממש את המבצע פעם נוספת ולקבל שוב פריט ללא תשלום, מבין הפריטים שמשתתפים במבצע בכפוף לאמור בתקנון זה וכך הלאה עד למקסימום של 10 פריטים.

  3.6 לקוחה המבקשת לרכוש כמות גדולה יותר מ-10 פריטים ובמסגרת המבצע, מוזמנת ליצור קשר עם שירות הלקוחות באתר, בטלפון 077-4006725 או בדוא”ל שכתובתו [email protected]

  בימים א-ד בין השעות 09:00-18:00 וביום ה’ בין השעות 09:00-17:00.

  3.7 מובהר כי אם לא נאמר אחרת אין כפל מבצעים או הנחות ולא ניתן לקבל הנחה נוספת על הפריטים המשתתפים במבצע.

  3.8 ניתן להשתתף במבצע באמצעות שימוש בשוברי קניה ומתנה (Gift Card) ו/או זיכוי אשר הונפק על ידי החברה, בגין קניה קודמת בסניפי הרשת ובאתר בלבד.

  3.9 קבלת פריט נוסף במתנה על פי תנאי מבצע זה, תוכל להיעשות אך ורק באותו הסניף בו נרכש הפריט הראשון במחיר מלא, ובמעמד הקניה או באתר (לפי העניין) ובאותו מועד רכישה.

  3.10 לא ניתן יהיה לקבל פריט נוסף במתנה שלא במעמד רכישת הפריט הראשון ו/או לפצל את הרכישה ו/או קבלת המתנה למועדים או סניפים שונים.

  3.11  החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציא מהמבצע ו/או להוסיף למבצע, פריטים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  3.12 המבצע מופנה לכלל הציבור.

 1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע וביחס לפריטים הכלולים במבצע
  4.1 מובהר כי לא יינתן זיכוי או החזר כספי על דמי משלוח.

  4.2 א ניתן להחליף/להחזיר פריטים שנעשתה בהם חריטה בהזמנה אישית, פריטים שהוזמנו במיוחד ו/או פריטי זהב שיוצרו על פי הזמנה יהא שווים אשר יהא.

  4.3 החלפה:
     4.3.1 מכירת הפריטים שבמבצע הינה סופית ולא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו במבצע, אלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

     4.3.2 הזכאות להחליף פריט שנרכש בתקופת המבצע ונכלל בפריטי המבצע היא בהתאם למדיניות ההחזרות של החברה וכמפורט במדיניות החזרת המוצרים והפריטים בסניפי הרשת ובאתר קרי; בתוך 30 יום מיום הקניה בסניפי הרשת או קבלת הפריט, לפי המאוחר ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, שהם באריזתם המקורית וכנגד קבלה/חשבונית מס או פתק החלפה מקוריים ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

     4.3.3 בביצוע ההחלפה רשאית הלקוחה להחליף את כל הפריטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם בפריטים שווי ערך.

     4.3.4 אם הוחלף פריט/ים שנרכש/ו בתקופת המבצע בפריט/אחר, יערך תחשיב מחדש (בהתאם למחירי הפריטים במועד רכישתם) והפריט שיינתן במתנה במסגרת המבצע יהיה הזול מביניהם והלקוחה תזוכה בהפרש או תשלים את ההפרש בהתאם לתחשיב.

  4.4 החזר כספי:

     4.4.1 מתן החזר כספי בגין פריט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של החברה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים והפריטים באתר ובסניפי הרשת קרי; בתוך 48 שעות ביחס לפריטים שנרכשו בסניפי הרשת ובתוך 14 יום ביחס לפריטים שנרכשו באתר, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש, שהם באריזתם המקורית וכנגד קבלה/חשבונית מס או פתק החלפה מקוריים ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

     4.4.2 במקרה בו מוחזר פריט יחיד (שלא ניתן במתנה במסגרת המבצע) סכום ההחזר יחושב לפי ערך הפריט ביום ביצוע הרכישה בקיזוז חלקו היחסי של הפריט שניתן במתנה ביחס לשאר הפריטים שנרכשו.

     4.4.3 לקוחה המעוניינת לקבל החזר כספי על כל הפריטים שנרכשו באותה עסקה (ובלבד שמחירם המקורי הוא מעל 50 ₪) זכאית לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל.

     4.4.4 מובהר כי לא יינתן החזר כספי בגין פריט/ים שהתקבל/ו במתנה במסגרת מבצעי 2+1/1+1/3+1/2+2. כן תתאפשר החלפה למוצר אחר בשווי זהה או גבוה (בתוספת תשלום),כאמור בהוראות הסכם זה, או יינתן שובר זיכוי לרכישה עתידית בסניפי הרשת ובאתר החברה בערך הפריט שהוחזר. יובהר כי ערך הפריט/ים הינו על פי מחיר/ם ביום ביצוע העסקה ולא ביום החזרתם.

    4.4.5 לחילופין, במידה ולקוחה לא מעוניינת להחליף או לקבל שובר זיכוי, ניתן לבטל את העסקה כולה. מובהר כי ללקוחה שמורה האפשרות לבצע עסקה חדשה בגין הפריטים שאותם היא מבקשת לרכוש, על פי ערכם ביום ביצוע העסקה המקורית, בכפוף לאמור בהוראות תקנון זה.

    4.4.6 לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהפריטים שנרכשו באותה עסקה.

     4.4.7 כמו כן, לא ניתן לקבל החזר כספי עבור פריטים שנרכשו באמצעות שוברי קנייה ו/או מתנה, אלא להחליפם בלבד או לקבל בגינן זיכוי כאמור בהוראות תקנון זה.

     4.4.8 לקוחה המבקשת לקבל החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאית להחליף את הפריט/ים או לקבל שובר זיכוי בלבד לפי בחירתה.

     4.4.9 מובהר כי לא ניתן לקבל החזר כספי בגין שובר זיכוי לרכישת פריטי החברה (באתר ובסניפי הרשת), הניתן במסגרת המבצע.

  4.5 זיכוי:
     4.5.1 קבלת שובר זיכוי במקרה של החזרת פריט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של החברה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי הרשת ובאתר בתוך 30 יום כאמור, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש, שהם באריזתם המקורית וכנגד קבלה/חשבונית מס או פתק החלפה מקוריים.

  4.5.2 לקוחה המבקשת לקבל שובר זיכוי עבור כל הפריטים שנרכשו באותה עסקה זכאית לקבל שובר זיכוי בגין הסכום ששילמה עבור הפריטים שנרכשו.

  4.5.3 לקוחה המבקשת לקבל שובר זיכוי עבור חלק מהפריטים שנרכשו באותה עסקה זכאית לקבל שובר זיכוי באופן יחסי להנחה שקיבלה באותה עסקה בהתחשב הסכום ששולם בפועל.

  4.5.4 לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

  4.5.5 לא ניתן לקבל החזר כספי בגין שובר זיכוי.

 1. אחריות
  החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

 2. כללי
  6.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.

  6.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור, בחברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הפריטים הנכללים במסגרת המבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

  6.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף לתקנון שבאתר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

  6.4 כל המחירים המפורסמים בסניפי הרשת ובאתר כוללים מע”מ.

  6.5 על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

  6.6 ביצוע הרכישה באתר ובסניפי הרשת מהווה הסכמה לכל האמור לעיל.

  6.7 השימוש בתקנון זה בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

  6.8 תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

  6.9 שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

  6.10 מכירת המוצרים שבמבצע מוגבלת ל-10 פריטים ללקוחה. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים או בסניפי הרשת או באתר).

  6.11 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מרוכשת שיימצא כי רכשה כמות סיטונאית או מסחרית בסניפי הרשת ובאתר ו/או נהגה במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

ט.ל.ח.